Lần đầu được làm "Hoa khôi", Mạc Văn Khoa khiến Huỳnh Lập - Lê Nhân tranh giành bởi chân lý "không thể chuẩn hơn"

Sau bao nhiêu lần bị xa lánh không ai chọn, thì lần này tại "Kỳ tài thách đấu", Mạc Văn Khoa được cả Huỳnh Lập - Lê Nhân tranh giành chỉ vì lý do: “Cái xấu cần phải được bảo tồn vì có cái xấu thì mới có cái đẹp.”