Năm 2020, trường hợp nào giáo viên sẽ bị tinh giản biên chế?

18/02/2020 08:57

Tinh giản biên chế là một trong những chính sách nhằm loại bỏ những người không đạt tiêu chuẩn, dôi dư ra khỏi biên chế. Vậy, giáo viên sẽ bị tinh giản biên chế trong trường hợp nào?

Việc bị tinh giản biên chế là điều không giáo viên nào mong muốn. (Ảnh minh họa: VOV)
Việc bị tinh giản biên chế là điều không giáo viên nào mong muốn. (Ảnh minh họa: VOV)

Giáo viên không đảm bảo chuẩn trình độ đào tạo sẽ bị tinh giản biên chế

Khoản 1 Điều 72, Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2020 quy định tiêu chuẩn mới về trình độ đào tạo của giáo viên các cấp:

- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên đối với giáo viên mầm non

- Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Những giáo viên chưa đạt trình độ đào tạo còn thời gian công tác từ 1 đến 5 năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ đạo các địa phương phối hợp các trường sư phạm thiết kế các khóa bồi dưỡng thường xuyên, nâng cao năng lực dạy học để đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Đối với những giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo là đại học thời gian công tác còn trên 5 năm, Bộ sẽ chỉ đạo các trường đại học sư phạm phối hợp chặt chẽ với các địa phương xây dựng lộ trình nâng chuẩn cụ thể với mỗi địa phương.

Nếu không thực hiện nâng chuẩn hoặc bồi dưỡng, giáo viên đó sẽ rơi vào diện tinh giản biên chế theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 6 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 113/2018/NĐ-CP: “Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ hoặc được cơ quan bố trí việc làm khác, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý”.

Ngoài ra, tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 108/2014/NĐ-CP, viên chức là giáo viên sẽ được thực hiện tinh giản biên chế trong các trường hợp sau:

- Dôi dư do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự

- Dôi dư do cơ cấu lại theo vị trí việc làm, nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác

- Chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm đang đảm nhiệm nên bị hạn chế năng lực, không thể bố trí việc làm khác hoặc giáo viên đó tự nguyện tinh giản và được cơ quan, đơn vị quản lý đồng ý

- Tại thời điểm tinh giản biên chế, có 1 năm được phân loại hoàn thành nhiệm vụ, 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp

- Năm trước liền kề thời điểm xét tinh giản biên chế, giáo viên bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ và tự nguyện tinh giản biên chế, được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý

- Trong 2 năm liên tiếp liền kề thời điểm xét tinh giản biên chế có tổng số ngày nghỉ từng năm lớn hoặc bằng số ngày nghỉ tối đa do ốm đau, có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và được chi trả trợ cấp ốm đau...

- Viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ do sắp xếp tổ chức bộ máy, tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

Như vậy, có thể thấy, giáo viên sẽ bị tinh giản biên chế trong các trường hợp đã nêu ở trên.

Giáo viên tinh giản biên chế được hưởng chế độ gì?

Theo Nghị định 113, giáo viên nếu thuộc trường hợp tinh giản biên chế, vẫn được hưởng các chính sách, hỗ trợ bằng tiền lương của tháng hiện hưởng, cụ thể như sau:

- Chính sách về hưu trước tuổi: Được trợ cấp nhiều nhất là 5 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội;

- Chính sách chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách Nhà nước: Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng và 1/2 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội.

- Chính sách thôi việc ngay: Được trợ cấp 03 tháng lương để tìm việc làm và 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội;

- Chính sách thôi việc sau khi đi học nghề: Giáo viên thuộc diện tinh giản biên chế, có tuổi đời dưới 45, có nguyện vọng đi học nghề để tìm việc làm mới được hưởng nguyên tiền lương tháng hiện hưởng, được cơ quan, đơn vị đóng BHXH trong thời gian đi học. Thời gian hưởng tối đa 6 tháng.

Và được trợ cấp một khoản kinh phí học nghề bằng chi phí cho khóa học nghề tối đa là 6 tháng tiền lương hiện hưởng sau khi kết thúc học nghề. Trợ cấp 3 tháng lương hiện hưởng sau khi kết thúc học nghề. Được trợ cấp ½ tháng tiền lương cho mỗi năm công tác đóng BHXH.

Ngoài ra, trong thời gian đi học nghề được tính thời gian công tác liên tục nhưng không được tính thâm niên để nâng lương hàng năm. Được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và cấp sổ bảo hiểm xã hội hoặc nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

Như vậy, khi đáp ứng yêu cầu của chính sách tinh giản biên chế nào thì giáo viên sẽ được trợ cấp, hỗ trợ bằng tiền lương hiện hưởng theo mức của chính sách đó.

Hoàng Mai

Mức hưởng lương hưu của người tham gia BHXH tự nguyện là bao nhiêu? Mức hưởng lương hưu của người tham gia BHXH tự nguyện là bao nhiêu?

Mức lương hưu hằng tháng của người tham gia BHXH tự nguyện được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng nhân với mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

Bạn đang đọc bài viết "Năm 2020, trường hợp nào giáo viên sẽ bị tinh giản biên chế?" tại chuyên mục Trong nước.

Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư: thukypnn@gmail.com - Hotline : 0916.336.788.